Διοικητικό δίκαιο

Ένα άλλο στοιχείο της δραστηριότητάς μας για προστασία είναι διοικητικές-ποινικές υποθέσεις, όπου οι πελάτες μας είναι αποδέκτες των ποινικών διατάξεων και πράξεων της κρατικής διοίκησης.Κάθε τέτοια πράξη της διοίκησης υπόκειται σε έφεση.Για το σκοπό αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλύσετε το πρόβλημά σας. Θα σας συμβουλεύσουμε πριν από τη λήψη νομικού μέτρου για την επίθεση πράξεων ή ποινικών αποφάσεων.