Административно право

Административно право

Друго перо от дейността ни по защита е тази по административни и административно-наказателни дела, където клиентите ни са адресати на наказателни постановления и актове от държавната администрация. Всеки такъв акт на администрацията търпи и своето обжалване пред компетентен съд в България. За целта се обърнете към нас за разрешаване на Вашия проблем. Ще бъдете консултирани преди предприемане на каквито и да е било правни действия по атакуване на актовете или наказателни постановления.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар