Καταχώριση εταιρείας

untitled-2_0016_%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0

Το κυριότερο και θεμελιώδες βήμα στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας είναι η εγγραφή εμπορικής εταιρείας κεφαλαίου. Εκ πρώτης όψεως και λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές διαφημίσεις, η καταγραφή φαίνεται ασήμαντη σε πολυπλοκότητα και τον όγκο της εργασίας, αλλά στην πράξη είναι υπεύθυνη και πολύ σοβαρή υπόθεση που δεν πρέπει να υποτιμηθεί και να μην εκτελείται από πρόσωπο που δεν έχει την νομικές γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση, ένα νομικό πρόσωπο πρέπει να καταλήξει σε βοήθεια από έμπειρο δικηγόρο που ειδικεύεται στον τομέα του εμπορικού δικαίου. Σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε εμάς!

Η κατάρτιση των εγγράφων για την εγγραφή μιας εταιρείας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε. Αφού συζητήσουμε τις επιθυμίες σας για το μοντέλο και τον τύπο της εταιρείας που επιθυμείτε να δημιουργήσετε, θα προχωρήσουμε στην προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων. Ταέγγραφα θα πρέπει να υπογράψετε και εσείς προσωπικά.Κατά τη διάρκεια της υπογραφής των εγγράφων θα είμαστε μαζί σας και μαζί με τον εκπρόσωπό μας θα επισκεφθείτε ένα γραφείο συμβολαιογράφουγια θεωρήσεις εγγράφων και στη συνέχεια ένα τραπεζικό ίδρυμα για εισφορά του κεφαλαίου της εταιρείας.

Μετά από περίπου 4-5 εργάσιμες ημέρες, θα είστε ιδιοκτήτης μιας εμπορικής εταιρείας που είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει τα επόμενα στάδια της προετοιμασίας της.