Λογιστικές υπηρεσίες

Μετά την εγγραφή μιας εμπορικής εταιρείας, το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να υπογράψετε μια σύμβαση παροχής λογιστικής υπηρεσίας. Η λογιστική είναι ένα βασικό στοιχείο για τη διαχείριση μιας εταιρείας επειδή μέσα από αυτό περνάει όλο τον όγκο των εγγράφων και των κινήσεων των ταμειακών ροών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχετε μια πιστή σύντροφο στον οποίο μπορείτε να εμπιστευθείτε απόλυτα.Στο πρόσωπό μας μπορείτε να βρείτε το σωστό σύντροφο για την επιχείρησή σας. Η ομάδα λογιστών της εταιρείαςBALKAN BUSINESS HELP μπορεί να αναλάβει πλήρη διαχείριση λογαριασμών εκ μέρους της εταιρείας σας. Χωρίς συμβιβασμό, η τήρηση της λογιστικής υπηρεσίας θα συμβαδίζει πλήρως με τις απαιτήσεις της φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας της χώρας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και τοπικές πρακτικές και αρχές.

Η πρακτική δράση της σχέσης μας είναι η παραγγελία-εκτέλεση, ενώ στη διαδικασία λειτουργίας η BALKAN BUSINESS HELPσας παρέχει εξ ολοκλήρου εξωτερική λογιστική, αποθηκεύοντας τα έγγραφα και τα αρχεία σας. Η ομάδα μας θα επεξεργαστεί τα έγγραφα,τα οποία εσείς προσωπικά παρέχετε στο γραφείο μας ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά ή με ταχυδρομείο / courier.