Υπηρεσία συνδρομής

Προς την προσοχή των εταιρικών πελατών, προσφέρουμε συνδρομή μηνιαία, νομικές υπηρεσίες. Κατά τη διαδικασία της δραστηριότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των εταιρειών σας, θα χρειαστείτε μια συνεχή νομική επισκόπηση των ενεργειών σας. Ακριβώς για να αποφευχθούν περαιτέρω δικαστικές και εξωδικαστικές διαφορές με τους συνεργάτες και τους πελάτες σας για να πάρετε πλήρη ημέρα επαγγελματικές νομικές συμβουλές για το συντονισμό ορισμένων μελλοντικών συναλλαγών ή ενεργειών που χρειάζεστε ειδικευμένες νομικές γνώσεις και δεξιότητες.