Προστασία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Η δικηγορική εταιρία «Χαριζάνοβ, Ιβάνοβ&Συνεργάτες» μπορεί να σας προσφέρει προστασία και βοήθεια σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων. Αν έχετε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημαστη Βουλγαρία ήστην Ελλάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε να ακολουθήσει τις απαραίτητες ενέργειες από την αρχή (αμέσως μετά το ατύχημα). Ένα σημαντικό στοιχείο αυτών των προδικαστικών και δικαστικών διαδικασιών είναι ότι κάθε το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος μπορεί να διεκδικήσει και χρηματική ικανοποίηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ενώπιον των αρχών του Υπουργείου Εσωτερικών και στη μετέπειτα δίκη στο δικαστήριο.Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα στοιχεία του θέματος.