Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

След регистрацията на търговско дружество най-важното, което трябва да направите е да сключите договор за счетоводно обслужване. Счетоводството се явява основен елемент в управлението на една фирма, защото през него преминават целият обем от документация и движения на парични потоци. От изключителна важност е да имате верен партньор, на когото да се доверите изцяло. В наше лице Вие можете да намерите подходящ спътник в бизнеса Ви. Екипът от счетоводители на BALKAN BUSINESS HELP може да поеме изцяло воденето на счетоводство от името и за сметка на фирмата Ви. Без никакъв компромис, воденето на счетоводното обслужване ще бъде изцяло съобразено с изискванията на данъчното и счетоводно законодателство в страната, съобразено с европейските и местни практики и принципи.

Практическото действие на отношенията ни е поръчка-изпълнение, като в процеса на работа BALKAN BUSINESS HELP Ви предоставя изцяло изнесено счетоводство, съхранявайки Вашите документи и архиви. Екипът ни ще обработва документите Ви, които лично сте предоставили в нашия офис или сте ги изпратили по електронен път или поща/куриер.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар