Δίκαιο ακινήτων

Προσφέρουμε στους πελάτες μας μια υπηρεσία στον τομέα της ιδιοκτησίας. Αυτό περιλαμβάνει:

– όλες τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτου

– διεξαγωγή έρευνας στο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο

– καθιέρωση του δικαιώματος κατασκευής κ.λπ.

– απόκτηση γεωργικής γης και οικοπέδων

– κατανομή της χρήσης των μερίδων του ακινήτου

– περιουσιακές διαφορές

– αποκατάσταση της κατοχής

– διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για ενυπόθηκα ακίνητα

– αντίδραση σε περίπτωση απάτης ιδιοκτησίας

– προετοιμασία και εισαγωγή εγγράφων για την έκδοση Πιστοποιητικού νομιμοποίησης των περιουσιών (παράγραφος 16 του Νόμου περί εδαφικής δομής).