Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο

Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση σε αυτόν τον τεράστιο νομικό τομέα. Οι δικηγόροι έχουν μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις διαζυγίου, στην ανακάλυψη της κληρονομιάς, στην υιοθεσία, σε κληροδοτήματα, στα γονικά δικαιώματα, στον καθορισμό της διατροφής, στην προστασία σύμφωνα με τον νόμο για οικιακή βία,στην αμφισβήτηση της πατρότητας κ.λπ. Πριν από τη ανάληψηοποιασδήποτε νόμιμηςδράσης, θα εξετάσουμε το βάθος της υπόθεσης και θα σας συμβουλεύσουμε για να επιλέξετε τη σωστή κατεύθυνση της ανάπτυξης.