Увелиние на издръжка от чужбина

Предвид динамичната икономическа обстановка в страната много често се оказва, че присъдената издръжка не е достатъчна за покриване нуждите на детето, а в много случаи родителят, завел производството по реда на Семейния кодекс се среща с много трудности, защото другият родител живее в чужбина. Нашият екип има решение и за казуси, в които единият родител е в чужбина. Предлагаме на клиентите си съдействие при водене на дело в чужбина за увеличаване размера на издръжка, постановена в български съд или самостоятелно производство за издръжка в рамките на страните от ЕС. Преди завеждане на производството ние съдействаме на нашите клиенти да се снабдят с всички необходими документи и по време на цялото производство ги снабдяваме с информация относно движението на делото. След приключване на делото ви даваме решението на международния съд и ви оказваме необходимото съдействие за изпълнението му на територията на България. За повече информация, свържете се с нас!