Адвокат Борис Харизанов – проблемите на адвокатурата и законодателството в България. Интервю за Радио Благоевград