Административни услуги

Административни услуги

Адвокатската кантора може да изготви:

1.Договори за покупко-продажба на движими вещи и недвижими имоти.

2.Договори за наем на движими вещи и недвижими имоти.

3. Спогодби между две или повече страни.

4.Договори за търговско сътрудничество.

5.Договори за заем.

6.Договори за управление и всякакви договори по българското законодателство, свързани с дейността на дружеството.

7.Пълномощни.

8.Изготвяне на всички необходими правни документи, свързани с трудовото законодателство на Република България.

9.Промени в обстоятелствата на дружеството :

    • смяна на адрес
    • наименование
    • съдружници
    • управител
    • капитал
    • смяна на собственост
    • отразяване на промени в Търговския регистър по партидата на дружеството и др.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар