Наказателно и административно-наказателно право

Наказателно и административно-наказателно право

Основна дейност в практиката ни е защита и съдействие по наказателни и административно-наказателни дела. Задължителен елемент в голям брой наказателни дела е присъствието на адвокат. В пространството витае порочна и недостоверна информация, заблуждаваща гражданите, че досегът до органите на досъдебното производство е лишено от необходимост за адвокатско присъствие и защита. Напротив, именно тази фаза от един наказателен процес е най-важна и присъствието на адвокат при всяко процесуално-следствено действие е повече от препоръчително. В следващия етап (съдебна фаза) можете да се възползвате от нашата професионална квалификация за защитата правата и законните Ви интереси пред органите на съда.

Друго перо от дейността ни по защита е тази по  административно-наказателни дела, където клиентите ни са адресати на наказателни постановления и актове от държавната администрация. Всеки такъв акт на администрацията търпи и своето обжалване и съдебен контрол.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар