Вещно право

Вещно право

Предлагаме на нашите клиенти обслужване в сферата на собствеността. В това число се отнасят:

-всички покупно-продажни договори за недвижими имоти

-проучване на имота за тежести

-учредяване право на строеж и др.

-придобиване на земеделски земи и парцели

-разпределение на ползване на идеални части от имот

-спорове за собственост

-възстановяване на владение

-преговори с банкови институции за ипотекирани имоти

-противодействие при имотни измами

-подготвяне и входиране на документи за издаване на Удостоверение за търпимост /параграф 16 ЗУТ/

-преговори с потенциални инвеститори

-представителство в преддоговорен и договорен етап със строител

-изготвяне и сключване на различни видове договори в тази връзка

-цялостно управление на процеса по закупуване и завършване строителните дейности в имота

-снабдяване и подготовка на парцели със строителни книжа

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар