Строително право

Строително право

Адвокатската кантора предоставя на клиентите си цялостно консултиране в областта на строителството на жилищни, офисни и търговски проекти, което обхваща всеки един етап от него. Екипът ни представлява възложители, изпълнители, архитекти и надзорници във всички фази на строителния процес.

Ние предлагаме на клиентите си:

-изготвяне на правни документи и консултиране;

-съдействие за намиране на най-подходящия имот за клиента;

-структуриране на сделката, с оглед оптимизиране на разходите и данъчните последици за страните по нея;

-пълно проучване на имота за строителство;

-получаване на разрешения за строеж;

-реализиране на градоустройствени процедури;

-представителство пред органите;

-строителни договори и документация;

-строителен надзор;

-управление на строителния процес;

-подготовка на документи и участие в търгове и обществени поръчки;

-узаконяване на ВЕИ паркове;

-посредничество при продажба на завършени обекти;

-други.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар