Обществени поръчки

Обществени поръчки

След приемането на новия Закон за обществените поръчки през 2016г.,  екипът ни навлезе бързо в големите промени, които направи законодателят, за да сме в състояние да консултираме клиентите ни в сложните процедури на тази материя. Адвокатската кантора предлага съдействие на участници пред публични органи, които организират процедури по обществени поръчки. От тази услуга могат да се възползват както публични и държавни органи, така и частни клиенти. Съдействието ни се изразява в:

-изготвяне на всички необходими документи за организиране на правилната и законосъобразна процедура по обществена поръчка;

-изготвяне на тръжна документация и/или договори;

-предоставяне на съдействие във фазата на оценка на предложението в процедурата по обществена поръчка;

-процесуално представителство при обжалване на решенията

-други

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар