Търговско право

Търговско право

Друг фокус на нашата правна работа е търговското право. Ние предоставяме на нашите клиенти цялостна правна консултация и индивидуални подходи към техните изисквания.

Международно търговско право

Транснационалните търговски сделки са по-сложни, отколкото националните. Така че те изискват цялостна оценка на дизайна на международните споразумения за търговия и дистрибуция. За да предложи международна подкрепа нашата адвокатска кантора сътрудничи с международни адвокатски кантори в няколко страни. Още повече, ние сме в състояние да Ви съдействаме в бизнеса както в Гърция и Германия.

Търговска несъстоятелност

Екипът ни предлага на клиентите си съдействие в областта на несъстоятелността, и по-конкретно върху производствата по несъстоятелност срещу български дружества, включително във връзка с осребряване на активите на търговци в несъстоятелност.

Ние предлагаме на клиентите си съдействие при:

-преговори преди обявяване на несъстоятелността;

-иницииране на производства по несъстоятелност;

-всички видове съдебни действия от страна на или срещу търговеца в несъстоятелността;

-представителство на кредитори в производството по несъстоятелност;

-изготвяне на оздравителни планове, включително и подпомагане при изпълнение им;

-споразумения с кредиторите;

-събиране и разпределяне на приходи от осребряване на масата на несъстоятелността

-други

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар