Кои сме ние?

Борис Харизанов

Борис Харизанов

адвокат, управляващ съдружник

Адвокат Борис Харизанов е магистър по право от Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Изучавал Новогръцки език в Солунски Университет "Аристотел"

Изучавал прани науки в "Демокритски Тракийски Университет" РГърция

Изучавал "Неоелинистика" в НБУ

Области на практика: Адвокат Харизанов практикува в сферата на Наказателното, Административното и Търговското право, Пътно-транспортни произшествия и др.

Носител на приз "Новата генерация - Юристите" на вестник Стандарт (2016г.)

Номиниран за приз "Темида - Цената на истината" в отрасъл Правосъдие зад граница (2017г.)

Езици: Писмено и говоримо английски и гръцки език.

Светлозар Иванов

Светлозар Иванов

адвокат, управляващ съдружник

Адвокат Светлозар Иванов е магистър по право от Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Член на Софийска адвокатска колегия.

Области на практика: Адвокат Иванов е синдик, вписан в списъка, воден км Министерство на Правосъдието. Има изградена практика в областта на строителното право и недвижимите имоти, гражданско право, търговско право, вещно право, Пътно-транспортни произшествия и др.

Носител на сертификат за владеене на материята по Закона за обществените поръчки.

Езици: писмено и говоримо английски език.

Мариела Бадалова

Мариела Бадалова

адвокат, партньор; координатор адвокатска кантора гр. Петрич

Адвокат Мариела Бадалова е магистър по право от Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Завършила е ЮЗУ "Неофит Рилски", направление Икономика, Специалност "Банково Счетоводство" - магистър от 1998г.

Адвокатски сътрудник от 1996г. до 2016г

Член на АК-Благоевград

Области на практика: Адвокат Бадалова има изградена практика в областта на Търговското право, Гражданското право, Семейното право, правно обслужване на търговски дружества, Административни и административно-наказателни дела, специалист в сферата на "Търговски регистър" към Агенция по вписванията и др.

Езици: писмено и говоримо английски и руски език

Биляна Лавчева

Биляна Лавчева

адвокат, партньор

Адвокат Биляна Лавчева е магистър по право от Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Член на Софийска адвокатска колегия.

Области на практика: Специалист в областта на семейното право, дела по Закона за домашното насилие, дела за упражняване на родителски права и издръжка, международни дела за издръжка, ограничителна заповед по Закона за домашното насилие, трудови спорове и др.

Бивш главен юрисконсулт в Изпълнителна Дирекция "Инспекция по труда" и "Напоителни системи" ЕАД София-клон.

Езици: писмено и говоримо английски език.

Константина Харизанова

Константина Харизанова

адвокат, партньор; координатор Република Гърция

Адвокат Константина харизанова е магистър по право от Солунски Университет "Аристотел".

Член на Адвокатска колегия - гр.Солун.

Области на практика: Адвокат Харизанова е специалист в областта на Наказателното право, Пътно-транспортни произшествия, Търговско право, Гражданско право, правно представителство при покупка на недвижими имоти в Република Гърция, семейното право, дела по Европейска заповед за арест, Транспортни нарушения и престъпления и др.

Езици: писмено и говоримо английски и гръцки език.