Ποιοι είμαστε;

Μπόρις Χαριζάνοβ

Μπόρις Χαριζάνοβ

Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος

Ο δικηγόρος Μπόρις Χαριζάνοβ έχει Μάστερ στην Νομική από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας».

Σπούδασε Νεοελληνική γλώσσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σπούδασε νομικές επιστήμες στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ελλάδα.

Σπούδασε «Νεοελληνισμός» στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο.

Τομείς Δραστηριότητας: Ο Δικηγόρος Χαριζάνοβ ασκεί δραστηριότητες στον τομέα του ποινικού, διοικητικού και εμπορικού δικαίου, στον τομέα των οδικών ατυχημάτων κλπ.

Νικητής του βραβείου «Η Νέα Γενιά –Οι δικηγόροι» της εφημερίδας «Standart»(2016).

Γλώσσες: Αγγλικά και Ελληνικά (γραπτά και προφορικά).

Σβετλοζάρ Ιβανόβ

Σβετλοζάρ Ιβανόβ

Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος

Ο Δικηγόρος ΣβετοζάρΙβανόβέχει Μάστερ στην Νομική από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας».

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Σόφιας.

Τομείς Δραστηριότητας:ΟΔικηγόρος Ιβανόβείναι σύνδικος πτώχευσης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Υπάρχει εδραιωμένη πρακτική στον τομέα του οικοδομικού δικαίου και των ακινήτων, του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου, του δικαίου περί ακινήτων, των οδικών ατυχημάτων κλπ.

Είναι κάτοχος πιστοποιητικού επάρκειας για τον Νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Γλώσσες: Αγγλικά (γραπτά και προφορικά).

Μαριέλα Μπαντάλοβα

Μαριέλα Μπαντάλοβα

Δικηγόρος, εταίρος. Συντονιστής στο Δικηγορικό γραφείο στην πόλη Πετρίτσι

Η δικηγόρος ΜαριέλαΜπαντάλοβαέχει Μάστερ στην Νομική από το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο της Μπλαγκόεβγκραντ «ΝεόφιτΡίλσκι»
.
Αποφοίτησειτο έτος 1998από το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο της Μπλαγκόεβγκραντ «ΝεόφιτΡίλσκι». Κατεύθυνση Οικονομικά, Ειδικότητα «Τραπεζική Λογιστική» - έχει Μάστερ.

Συνεργάτης του Δικηγόρου από το 1996 έως το 2016.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης Μπλαγκόεβγκραντ.

Τομείς Δραστηριότητας: Η δικηγόρος Μπαντάλοβα έχει καθιερώσει πρακτική στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, του Αστικού Δικαίου, του Οικογενειακού Δικαίου, της νομικής υπηρεσίας των εμπορικών εταιρειών, των διοικητικών και διοικητικών ποινικών υποθέσεων, είναι ειδικός στον τομέα του «Εμπορικού Μητρώου» στο Γραφείο Μητρώου και άλλων.

Γλώσσες: Αγγλικά και ρωσικά (γραπτά και προφορικά).

Μπιλιάνα Λάβτσεβα

Μπιλιάνα Λάβτσεβα

Δικηγόρος, συνεργατης

Η Δικηγόρος Μπιλιάνα Λάβτσεβα έχει Μάστερ στην Νομική από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας».

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Σόφιας.

Τομείς Δραστηριότητας: είναι ειδικός στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, υποθέσεις για άσκηση των γονικών δικαιωμάτων και διατροφής, διεθνείς υποθέσεις διατροφής, περιοριστική διαταγή δυνάμει του νόμου για την οικιακή βία, εργασιακές διαφορές και άλλοι.

Πρώην νομικός σύμβουλος στηνΕκτελεστική Διεύθυνση «Επιθεώρηση Εργασίας» και «Αρδευτικά συστήματα»της Σόφιας – Υποκατάστημα.

Γλώσσες: Αγγλικά (γραπτά και προφορικά).

Κωνσταντίνα Χαριζάνοβα

Κωνσταντίνα Χαριζάνοβα

Δικηγόρος, εταίρος. Συντονιστής στην Ελληνική Δημοκρατία

Η δικηγόρος Κωνσταντίνα Χαριζάνοβα έχει Μάστερ στην Νομική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

Τομείς Δραστηριότητας: Η Δικηγόρος Χαριζάνοβαείναι ειδικός στον τομέα του ποινικού δικαίου, των τροχαίων ατυχημάτων, του εμπορικού δικαίου, του αστικού δικαίου, της νομικής εκπροσώπησης στην αγορά ακινήτων στην Ελληνική Δημοκρατία, του οικογενειακού δικαίου, σε θέματα ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, των μεταφορικών παραβιάσεων και εγκλημάτων και άλλοι.

Γλώσσες: Αγγλικά και Ελληνικά (γραπτά και προφορικά).